O przedszkolu


Przedszkole nr 222 w Warszawie, ul. K. Wyki 17 zostało założone jesienią 1990 r. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta st. Warszawy Dzielnicy Bemowo. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Pierwszym Dyrektorem i organizatorem Przedszkola (przez 27 lat) była Pani mgr Barbara Barlak. Od 1 września 2017 r. Dyrektorem ...


zobacz więcej

Organizacja pracy


Przedszkole jest czynne od 06:30 do 17:30

Godziny pracy poszczególnych grup

( roku szkolnym 2019/2020) :

Gr. I „Misie” godz. 06:30 - 16:30

Gr. II „Słoneczka” godz. 07:00 - 17.00

Gr. III „Biedronki” godz. 8.00 - 15.30 

Gr. IV „Pszczółki” godz. 08.00 - 15.30 ( środa ...


zobacz więcej

Koncepcja pracy



Organizacja pracy Przedszkola nr 222 dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych Dziecka w kontakcie z Rodzicami i środowiskiem lokalnym, a edukacja przedszkolna jest łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym, a nauczaniem szkolnym.


Wizja przedszkola

Przedszkole jest przyjazne dzieciom i rodzicom. Stwarza warunki do zaspokajania potrzeb, rozwija zaciekawienia i uzdolnienia dzieci.

Misja ...


zobacz więcej

Programy i projekty


  • PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  "MAŁE DZIECKO - WIELKI CZŁOWIEK" opracowany w oparciu o tezy głoszone przez Janusza Korczaka. Działania naszego przedszkola i atmosfera bezpieczeństwa , tolerancji i zrozumienia w nim panująca wywodzi się z idei głoszonych przez Janusza Korczaka. Program wychowawczo-profilaktyczny  „Małe Dziecko-Wielki Człowiek” w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości ...

zobacz więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH



Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie ...


zobacz więcej

Mali Patrioci


 SMYKI Z WYKI I OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odzyskanie Niepodległości Polski to ważny temat dla każdego Polaka, także i tego najmłodszego. W Przedszkolu nr 222 przy ul. K. Wyki 17 obchody 100 rocznicy celebrowane są wyjątkowo. Przez cały rok szkolny organizowane będą zajęcia, imprezy i uroczystości związane ...


zobacz więcej

Aktualności

Mali Patrioci

Jak Smyki z Wyki poznają historię Polski.

Wędrówki "Smyków"

Znajdziesz tutaj najświeższe relacje z naszych wycieczek.