Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne od 06:30 do 17:30

Godziny pracy poszczególnych grup

( roku szkolnym 2019/2020) :

Gr. I „Misie” godz. 06:30 - 16:30

Gr. II „Słoneczka” godz. 07:00 - 17.00

Gr. III „Biedronki” godz. 8.00 - 15.30 

Gr. IV „Pszczółki” godz. 08.00 - 15.30 ( środa: 8.00 - 16.30) 

Gr. V „ Zeróweczka” godz. 8.30 - 17.30


Organizacja dnia/Ramowy rozkład dnia

Dzieci Młodsze ( 3 i 4 latki)

06:30 – 08:30 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy adaptacyjne, integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające małą i duża motorykę, percepcję wzrokowa i słuchową). Śpiew, taniec i ruch. Rozmowy kierowane wynikające z zainteresowań i zaciekawień dzieci.

08:30 – 08:40 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

08:40 – 09:00 Śniadanie.

09:00 – 09:30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych.

09:30 – 10:15 Swobodna zabawa wg potrzeb dzieci.

10:15 – 10:30 II śniadanie.

10:45 – 11:50 Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, ćwiczenia gimnastyczne.

11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 14:30 Poobiedni odpoczynek.

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku.

14:45 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy swobodne. Przy sprzyjającej pogodzie zabawy na przedszkolnym placu zabaw. ( z wyłączeniem późnej jesieni i zimy).


Dzieci starsze ( 5 i 6 latki)

06:30 – 08:30 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające małą i duża motorykę, percepcję wzrokowa i słuchową). Śpiew, taniec i ruch. Rozmowy kierowane wynikające z zainteresowań i zaciekawień dzieci.

08:30 – 08:40 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

08:40 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 09:30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych.

09:30 – 10:15 Swobodna zabawa wg potrzeb dzieci.

10:15 – 10:30 II śniadanie.

10:45 – 11:50 Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, ćwiczenia gimnastyczne.

11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 12:50 Poobiedni relaks – słuchanie muzyki, bajek.

12:50 – 14:30 Inspirowanie dzieci do podejmowania działań wg własnych pomysłów, zaciekawień i zainteresowań. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca indywidualna i w małych grupach. Warsztaty i zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej. Praca w książkach.

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku.

14:45 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy swobodne. Przy sprzyjającej pogodzie zabawy na przedszkolnym placu zabaw. ( z wyłączeniem późnej jesieni i zimy).


  •     Dopuszcza się zmiany w organizacji dnia wynikające z potrzeb dzieci, spacerów, wycieczek i wyjść poza teren przedszkola oraz innych działalności.
  •     Założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.


ZAJĘCIA DODATKOWE:

Gimnastyka korekcyjna - dwa razy w tygodniu

Język angielski - dwa razy w tygodniu

Rytmika - dwa razy w tygodniu

Zajęcia "Razem raźniej" - raz w tygodniu : I semestr ( gr. IV,V)

II semestr ( gr. I, II,III)SPECJALIŚCI W PRZEDSZKOLU:

Logopeda 

Psycholog