lato w przedszkolu

Rozwijanie kompetencji kluczowych w uczeniu się

 W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje kluczowe w uczeniu się dzieci:

I POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

Przedszkole to kolejny etap, gdzie dziecko nabywa umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym w zrozumiały dla otoczenia sposób. Uczy się pisać , czytać, rozumieć, wyrażać słowem myśli, budować wypowiedzi. 

II POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

Dzieci uczą się podstaw języka angielskiego, ale także poznają słowa, pojęcia w innych językach w zależności od realizowanego tematu. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga rozumienia takich umiejętności jak np. rozumienie różnic kulturowych. W naszym przedszkolu dzieci nabywają podstaw i doświadczeń  do budowania tych umiejętności. Tworzymy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęć poznawania innych kultur.

III KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO - TECHNICZNE

Rozwijanie kompetencji matematycznych ( liczenie, poznawanie figur, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia itd.) stanowi podstawę do kształtowania umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Kompetencje naukowo techniczne rozwijane choćby na warsztatach Labolo , czy poprzez eksperymentowanie i doświadczenia odnoszą się do wyjaśniania świata przyrody, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność za te zmiany.

IV UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Rozwijamy zdolność dzieci do konsekwentnego i wytrwałego uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie jak i w małych grupach. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy, a także korzystanie ze wskazówek. Podczas różnych działań przedszkolnych rozwijamy te umiejętności. Ważna jest umiejętność pokonywania przeszkód, motywacja i wiara we własne możliwości, której rozwijanie w naszych przedszkolakach jest dla nas szczególnie istotne. Poprzez systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.

V KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

To kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące nasze przedszkolaki do uczestnictwa w życiu społecznym. Przedszkole uczy relacji międzyludzkich, daje nowe doświadczenia, a nasz program "Język żyrafy - język serca...." czy warsztaty z języka migowego i projekt "Z serca Smyka" otwierają dzieci na innych ludzi i uczą pozytywnych relacji społecznych.

VI INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość realizowania własnych pomysłów, są kreatywne i chętne do podejmowania nowych wyzwań. Poprzez podsuwane im przez nauczycielki propozycje działań , materiały, środki, przedszkolaki rozwijają swoją kreatywność, innowacyjność, zdolność planowania przedsięwzięć i realizację celów. 

 VII ŚWIADOMA EKSPRESJA KULTURALNA 

Przedszkolaki poprzez wycieczki, warsztaty oraz za pośrednictwem szeregu środków wyrazu w tym: muzyki, teatru, literatury, sztuk wizualnych uczą się wyrażać siebie, swoje uczucia.

VII KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Przedszkolaki uczą się w umiejętny i bezpieczny sposób korzystać z technik informatycznych i komputerowych w tym sprzętu komputerowego - tablica interaktywna.