lato w przedszkolu

Z SERCA SMYKA.....

Aukcja "Z serca Smyka...." ma już 11 lat. Po rocznej przerwie wznawiamy aukcję "z Serca Smyka...", którą organizowaliśmy w okresie przedświątecznym.  Celem aukcji jest zebranie funduszy na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance. W Ośrodku przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wychowankowie tej placówki przysłali nam ozdoby świąteczne, które na ten cel samodzielnie wykonali. Rodzice, goście oraz pracownicy przedszkola mogą zakupić ozdoby świąteczne. Zebrane fundusze posłużą na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla Wychowanków Ośrodka.