lato w przedszkolu

rekrutacja

ZEBRANIE Z RODZICAMI NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców nowych dzieci przyjętych do "Smyków z Wyki" na rok szkolny 2024/2025 na zebranie, które odbędzie się:

20 czerwca o godz. 17.00


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Od 5 marca, od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.


Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,

lub

• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.                                           

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca, od godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..

2 lipca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.     

WNIOSKI REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 21 MARCA W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA 

DO P. JOANNY KURLANC  W GODZINACH: 8.00 -16.00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE WNIOSKI REKRUTACYJNE W GODZINACH : 8.30 -13.00   


REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 222 "SMYKI Z WYKI"

POZA HARMONOGRAMEM REKRUTACJI ORGANIZOWANYM PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ


ODBYWA SIĘ W OPARCIU O:

"PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA  DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 222 POZA HARMONOGRAMEME REKRUTACJI"

Jednocześnie informujemy, że Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca.


DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny ( dotyczy dzieci przyjętych w rekrutacji na dyżur wakacyjny) jest uiszczenie opłaty a konto: 

75 1030 1508 0000 0005 5058 9052

w terminie: 10.05 - 24.05 2024 r. 

w kwocie 17,00 zł za dzień dyżuru wakacyjnego. Wpłacana kwota musi być równowartością liczby dni zadeklarowanych we wniosku.  np.  238 zł za 14 dni ( 15.08 dzień wolny).  Dopisek przy opłacie : imię i nazwisko dziecka opłata za dyżur wakacyjny.