zima w przedszkolu

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i                                                                                                                               oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 • Od 5 marca, od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

 • Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

 • Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 • 25 kwietnia, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

 • 9 maja, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

 • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
 • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.                                           

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • 12 czerwca, od godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 • Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

 • Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 • 26 czerwca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..

 • 2 lipca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 • Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

 • 30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.         

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 222 "SMYKI Z WYKI"

POZA HARMONOGRAMEM REKRUTACJI ORGANIZOWANYM PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

ODBYWA SIĘ W OPARCIU O:

"PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA  DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 222 POZA HARMONOGRAMEME REKRUTACJI"


Jednocześnie informujemy, że Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca.