zima w przedszkolu

RekrutacjaREKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 222

POZA HARMONOGRAMEM REKRUTACJI ORGANIZOWANYM PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

ODBYWA SIĘ W OPARCIU O:

"PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA  DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 222 POZA HARMONOGRAMEME REKRUTACJI"


Jednocześnie informujemy, że Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca.