wiosna w przedszkolu

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17:00

Gr. "Misie"

Godziny pracy:

pn., wt., pt. godz. 7.00 - 17.00

śr., czw. 8.00 - 17.00

Gr. "Słoneczka"

Godziny pracy: 8. 00 - 15. 00

Gr. "Biedronki""

Godziny pracy:

pn. 8:00 - 15:00

wt., śr., czw., pt., 8.00 - 15.30

Gr. "Zeróweczka A"

Godziny pracy:

pn.,  pt., 8.00 - 16.30

wt., śr., czw. 7.30 - 16.30

Gr. "Zeróweczka"

Godziny pracy:

pn., pt.  7:30 - 16:30

wt. 8.00 - 16.00

śr., czw. 7.00 - 16.00

Organizacja dnia/Ramowy rozkład dnia

Dzieci Młodsze ( 3 i 4 latki)

07:00 – 08:30 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy adaptacyjne, integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające małą i duża motorykę, percepcję wzrokowa i słuchową). Śpiew, taniec i ruch. Rozmowy kierowane wynikające z zainteresowań i zaciekawień dzieci.

08:30 – 08:40 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

08:40 – 09:00 Śniadanie.

09:00 – 09:30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych.

09:30 – 10:15 Swobodna zabawa wg potrzeb dzieci.

10:15 – 10:30 II śniadanie.

10:45 – 11:50 Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, ćwiczenia gimnastyczne.

11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 14:30 Poobiedni odpoczynek.

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku.

14:45 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:00 Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy swobodne. Przy sprzyjającej pogodzie zabawy na przedszkolnym placu zabaw. ( z wyłączeniem późnej jesieni i zimy).


Dzieci starsze ( 5 i 6 latki)

07:00 – 08:30 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające małą i duża motorykę, percepcję wzrokowa i słuchową). Śpiew, taniec i ruch. Rozmowy kierowane wynikające z zainteresowań i zaciekawień dzieci.

08:30 – 08:40 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

08:40 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 09:30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych.

09:30 – 10:15 Swobodna zabawa wg potrzeb dzieci.

10:15 – 10:30 II śniadanie.

10:45 – 11:50 Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, ćwiczenia gimnastyczne.

11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 12:50 Poobiedni relaks – słuchanie muzyki, bajek.

12:50 – 14:30 Inspirowanie dzieci do podejmowania działań wg własnych pomysłów, zaciekawień i zainteresowań. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca indywidualna i w małych grupach. Warsztaty i zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej. Praca w książkach.

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku.

14:45 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy swobodne. Przy sprzyjającej pogodzie zabawy na przedszkolnym placu zabaw. ( z wyłączeniem późnej jesieni i zimy).


  •     Dopuszcza się zmiany w organizacji dnia wynikające z potrzeb dzieci, spacerów, wycieczek i wyjść poza teren przedszkola oraz innych działalności.
  •     Założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.


ZAJĘCIA DODATKOWE:

Rytmika - dwa razy w tygodniu


SPECJALIŚCI W PRZEDSZKOLU:

Logopeda 

Psycholog