wiosna w przedszkolu

Logopeda

 Logopeda mgr Daria Ceregrzyn

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek : 8.00 - 13.30

wtorek: 9:00 - 15:00

środa: 9:00 - 15:00

adres e-mail : daria.ceregrzyn@gmail.com


                                 Logopeda -  informacje dla rodziców

 

                                   wrzesień – październik u logopedy

  • we wrześniu logopeda rozpoczyna pracę od przeprowadzenia przesiewowych badań diagnostycznych mowy u dzieci przedszkolnych. Ich celem jest ocena stanu mowy dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych (w badaniach przesiewowych uczestniczą wszystkie dzieci: od dzieci najstarszych grup do najmłodszych). Badanie przesiewowe wykonywane jest m.in. w oparciu o „Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym” I. Michalak-Widery, K. Węsierskiej. Za pomocą specjalnych kwestionariuszy obrazkowych oceniana jest artykulacja poszczególnych głosek. Sprawdzana jest również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia). Wstępnie oceniany jest zgryz, sposób oddychania, połykania i odgryzania, słuch fizyczny i fonematyczny. Podczas  krótkiej rozmowy z dzieckiem sprawdzane jest rozumienie mowy oraz wypowiadanie się. 
  • po badaniach przesiewowych dzieci potrzebujące wsparcia logopedy kwalifikowane są do terapii logopedycznej (indywidualnej lub grupowej). Zdarza się, że logopeda informuje rodziców o potrzebie odbycia konsultacji specjalistycznych, np. laryngologicznych, ortodontycznych, SI, itp.
  • dzieci najmłodsze (trzylatki) objęte są dodatkowo profilaktyką logopedyczną w formie cotygodniowych profilaktycznych zajęć grupowych
  • zajęcia logopedyczne rozpoczynają się w październiku
  • rodzice otrzymują pisemną informację o kwalifikacji dziecka na terapię (w wielu przypadkach będzie to kontynuacja zeszłorocznej terapii).
  • zajęcia logopedyczne są bezpłatne, odbywają się w trakcie pobytu dziecka w placówce (w godzinach pracy logopedy w przedszkolu), dzieci uczestniczą w nich jedynie za zgodą rodziców (rodzic wyraża pisemną zgodę na terapię. 
  • w ciągu roku szkolnego (począwszy od października) w godzinach popołudniowych organizowane są dni otwarte dla rodziców (indywidualne spotkania na ustaloną wcześniej godzinę) w celu omówienia wyników badań przesiewowych, konsultacji, instruktażu ćwiczeń, omówienia współpracy, postępów, itp.
  • aktualne informacje, ogłoszenia  (w tym terminy dni otwartych dla rodziców, listy do wpisywania się na spotkanie z logopedą) umieszczane będą w ciągu roku na tablicy „Logopeda” po prawej stronie od drzwi wejściowych oraz stronie internetowej przedszkola

                                                                                Daria Ceregrzyn - logopeda

Poniżej link  dotyczący profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu nr 222 - zachęcamy do oglądania i ćwiczeń z dziećmi w domu.

profilaktyka logopedyczna