wiosna w przedszkolu

Logopeda

 Logopeda mgr Daria Ceregrzyn

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek : 8.00 - 14.00

wtorek: 9:00 - 15:00

środa: 9:00 - 14:30

adres e-mail : daria.ceregrzyn@gmail.com

                                 Logopeda -  informacje dla rodziców

                                                            LOGOPEDA -  informacje dla rodziców

                                    wrzesień – październik u logopedy:

  • we wrześniu logopeda rozpoczyna pracę od przeprowadzenia przesiewowych badań diagnostycznych mowy u dzieci przedszkolnych. Trwają one do października. Ich celem jest ocena stanu mowy dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych (w badaniach przesiewowych uczestniczą wszystkie dzieci: od dzieci z najstarszych grup do najmłodszych). Badanie przesiewowe wykonywane jest m.in. w oparciu o „Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym” I. Michalak-Widery, K. Węsierskiej. Za pomocą specjalnych kwestionariuszy obrazkowych oceniana jest artykulacja poszczególnych głosek. Sprawdzana jest również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia). Wstępnie oceniany jest zgryz, sposób oddychania, połykania i odgryzania, słuch fonematyczny. Podczas  krótkiej rozmowy z dzieckiem sprawdzane jest rozumienie mowy oraz wypowiadanie się
  • po badaniach przesiewowych dzieci potrzebujące wsparcia logopedy kwalifikowane są do terapii logopedycznej (indywidualnej lub grupowej – zazwyczaj dzieci pracują w dwuosobowych zespołach 
  • rodzice otrzymują pisemną informację o kwalifikacji dziecka na terapię (w wielu przypadkach jest to kontynuacja zeszłorocznej terapii) – przekazywana jest ona przez wychowawcę grupy. Dzieci uczestniczą w zajęciach jedynie za zgodą rodziców (rodzic wyraża pisemną zgodę na terapię) 
  • zajęcia specjalistyczne logopedyczne rozpoczynają się w I połowie października, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem – we wrześniu 
  • zajęcia logopedyczne są bezpłatne, odbywają się w trakcie pobytu dziecka w placówce (w godzinach pracy logopedy w przedszkolu) 
  • dzieci najmłodsze (trzylatki) objęte są dodatkowo profilaktyką logopedyczną w formie cotygodniowych profilaktycznych zajęć grupowych prowadzonych przez logopedę – rozpoczynają się one w połowie października i są kontynuowane do końca roku szkolneg
  • w ciągu roku szkolnego  w godzinach popołudniowych organizowane są dni otwarte logopedy dla rodziców w celu omówienia wyników badań przesiewowych, konsultacji, instruktażu ćwiczeń, omówienia, postępów, kierunków terapii, itp. Najbliższy dzień otwarty odbędzie się 13 września w godz. 15.00 – 17.00 (gabinet logopedyczny I piętro)
  • aktualne informacje, ogłoszenia umieszczane są w ciągu roku na tablicy „Logopeda” (po prawej stronie od drzwi wejściowych)
  • godziny pracy logopedy w przedszkolu (praca z dziećmi): poniedziałek 8.00 – 14.00, wtorek 9.00 – 15.00, środa w godz. 9.00-14.30

                                                                                Daria Ceregrzyn - logopeda

Poniżej link  dotyczący profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu nr 222 - zachęcamy do oglądania i ćwiczeń z dziećmi w domu.

profilaktyka logopedyczna