lato w przedszkolu

Innowacje pedagogiczne

"BAW SIĘ W MIG - POLSKI JĘZYK MIGOWY" - innowacja wprowadzana we wszystkich grupach wiekowych.

Innowacja jest odpowiedzią na coraz częstsze kontakty z osobami niesłyszącymi, a także wyjście na przeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłyśmy, że u dzieci ważne jest kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, także ludzi niesłyszących.  Głównym celem innowacji jest nauka elementów Polskiego Języka Migowego (PJM). Nauka tego języka wpływa na rozwój: synchronizacji prawej i lewej półkuli mózgowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtuje u dzieci postawę tolerancji i empatii na drugiego człowieka. Przygotowuje dzieci do formy alternatywnej komunikacji. Wspomaga plastyczność rąk. Innowacja realizowana jest we współpracy z fundacją Kultury Bez Barier, dzięki której nauczycielki naszego przedszkola poznały język migowy na warsztatach "Migiem do klasy" organizowanych przez fundację. Z ramienia fundacji prowadzone są także warsztaty PJM dla wszystkich przedszkolaków. Swoje umiejętności w zakresie języka migowego dzieci prezentują na uroczystościach przedszkolnych.


"Z UŚMIECHEM DO PRZEDSZKOLA" - innowacja mająca na celu wejście w świat przedszkola nowym dzieciom w różnym wieku. Zawiera różnorodne działania adaptacyjne, zabawy integracyjne, których celem jest ukazanie radosnego i bezpiecznego obrazu przedszkola i jego społeczności nowym przedszkolakom i ich rodzicom.