wiosna w przedszkolu

Innowacje pedagogiczne

Innowacja „Eksperymenciaki, czyli dziecięce eksploracje” - innowacja w gr. "Misie"

 Świat kryje w sobie mnóstwo tajemnic i niespodzianek – wystarczy zachęcić dzieci, by zaczęły je samodzielnie odkrywać, a zabawie i nauce nie będzie końca! Z powodu osiągniętych celów, a także obserwowanej radości innowacja „Eksperymenciaki, czyli dziecięce eksploracje” będzie kontynuowana w grupie I „Misiach” oraz gościnnie w innych grupach. Bo kto powiedział, że trzylatki nie mogą być naukowcami?

Niektórzy uważają, że dzieci trzeba uczyć zadawania pytań. Przecież one rodzą się z ciekawością w umysłach i na ustach. Jednak czasem ich wścibstwo jest tłumione albo niezaspokojone, dlatego od nowa należy ich zachęcać do poszukiwania i dawać im możliwości penetracji.

W ramach przedsięwzięcia podejmowane  będą różne działania o charakterze badawczym i eksperymentalnym. Podstawową formą działalności będzie samodzielne odkrywanie przez dzieci oraz podejmowanie próby zrozumienia świata w toku zabaw twórczych, czyli poznawanie otaczającej je rzeczywistość w naturalny sposób. Innowacja sprawi, że przedszkolaki same dotkną, poczują, czy też posmakują, a przez to odkryją tajemnice natury.

A oto tematy zajęć, które będą nas intrygować😊

1.    Ciekawe ciecze.

2.    Magiczne światło.

3.    Magnesowe czary

4.    Ciśnienie

5.    Fotosynteza

6.    Jak rośliny piją wodę?

7.    Kolorowy zawrót głowy ( o barwach)

8.    Balonowe show ( czy powietrze waży? Jak napompować balon bez użycia ust?)

9.    Czy można zobaczyć dźwięk?

1.     Niezwykłe jajo

3.    Te i wiele innych, na które będziemy mieli pomysły.

W ten sposób będziemy odkrywać otaczającą nas przyrodę, jednak ważniejsze od wiedzy nabytej w trakcie eksperymentów i doświadczeń będą umiejętności nabyte podczas ich przeprowadzania. Będziemy starali się rozbudzić w dzieciach ciekawość poznawczą i postawę badawczą.


"BAW SIĘ W MIG - POLSKI JĘZYK MIGOWY" - innowacja wprowadzana we wszystkich grupach wiekowych.

Innowacja jest odpowiedzią na coraz częstsze kontakty z osobami niesłyszącymi, a także wyjście na przeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłyśmy, że u dzieci ważne jest kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, także ludzi niesłyszących.  Głównym celem innowacji jest nauka elementów Polskiego Języka Migowego (PJM). Nauka tego języka wpływa na rozwój: synchronizacji prawej i lewej półkuli mózgowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtuje u dzieci postawę tolerancji i empatii na drugiego człowieka. Przygotowuje dzieci do formy alternatywnej komunikacji. Wspomaga plastyczność rąk. Innowacja realizowana jest we współpracy z fundacją Kultury Bez Barier, dzięki której nauczycielki naszego przedszkola poznały język migowy na warsztatach "Migiem do klasy" organizowanych przez fundację. Z ramienia fundacji prowadzone są także warsztaty PJM dla wszystkich przedszkolaków. Swoje umiejętności w zakresie języka migowego dzieci prezentują na uroczystościach przedszkolnych.


INNOWACJA "SENSO-MALUCHY " - innowacja w grupie "Misie"

Prowadzące :Ewelina Gołębiewska,Alicja Wichlińska

Zakres innowacji: Adresatami innowacji są dzieci z  I grupy przedszkolnej “ Misie ”. Do grupy uczęszczają dzieci 3-letnie. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od początku września 2022 r. do końca maja 2023 r., z możliwością jej kontynuowania w następnym roku przedszkolnym. Zajęcia sensoryczne będą odbywać się podczas czasu przeznaczonego na swobodną zabawę dzieci oraz w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych raz w miesiącu w czasie około 15 minut. Niniejsza innowacja ma na celu wielostronny rozwój dzieci 3 -letnich, rozwoju wielozmysłowego z wykorzystaniem zabaw sensorycznych odpowiednich dla wieku dzieci.  Dzieci poprzez działania zdobywać doświadczenia, wiedzę oraz umiejętności

Termin

Działania

Wrzesień

 

„Jesienna ścieżka sensoryczna”- zabawy sensoryczne z wykorzystaniem darów jesieni, jadalne farby, skrzynka sensoryczna

 

 

Październik

„Ciecz nienewtonowska"- przygotowanie cieczy, zabawa  powstałą masą

Listopad

“ Butelki sensoryczne” - które wykorzystamy do rolowania oraz wyciszania i relaksacji, ćwiczenia grafomotoryczne na kaszy, malowanie na folii strech

Grudzień

“ Zabawy z lodem” - zajęcia z wykorzystaniem wody, tor przeszkód, solne obrazki, malowanie stopami

Styczeń

“ Masy” tworzenie własnego piasku kinetycznego”, segregowanie makaronu, bańki mydlane

Luty

Malujemy na mleku” – zajęcia z wykorzystanie barwników spożywczych. Balonowe stemple, cukiernia z użyciem ciastoliny,

Marzec

“ Malowanie palcami” - malowanie na stretchu palcami przy muzyce poważnej, figurki z masy solnej

Kwiecień

„Zabawy z wykorzystaniem piasku” - rysowanie kształtów na piasku, szukanie skarbu w postaci muszelek, zapachowe zagadki

Maj

Wodny tor przeszkód, zabawy z gliną, sensoryczna.

Spodziewane efekty :

Dziecko:

• zwiększenie  samodzielnej  aktywności ruchowej,

• rozróżnia i rozumie bodźce sensoryczne,

• umie określać swoje samopoczucie,

• potrafi właściwie się zachować,

• lepiej radzi sobie z organizacją czasu wolnego,

• czerpie radość z własnej aktywności,

• nawiązuje właściwe relacje społeczne.


Innowacja pt. "Z MAPĄ PRZEZ ŚWIAT" - prowadząca Aneta Zięcina

Celem innowacji jest kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i społecznego. "Z mapą przez świat" zaprasza dzieci do cyklu zajęć i w podróż przez siedem kontynentów, przedstawiając bogactwo kultur, cywilizacji oraz przyrody z zakątków świata.