lato w przedszkolu

Programy i projekty

  • Program wychowania przedszkolnego : "Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autorstwa  Jolanty Wasilewskiej. Wyd. WSiP 2020

Programy i projekty autorskie:

  • "JĘZYK ŻYRAFY – JĘZYK SERCA, czyli wychowanie w duchu empatii" to projekt autorstwa: Iwony Musiałkiewicz i Mirosławy Ochelskiej. "Język żyrafy" to język , którego cechuje: szczerość, umiejętność słuchania, zrozumienie, empatia, wyrozumiałość, brak oceny i krytyki, cierpliwość, mówienie o uczuciach, reagowanie na uczucia i potrzeby innych to język, którym się porozumiewamy i którego chcemy „nauczyć” naszych przedszkolaków. Dzięki takiemu porozumiewaniu się dzieci nabierają zaufania do nas, do siebie wzajemnie, uczą się szacunku do siebie i innych.
  • WYCHOWAĆ CZYTELNIKA - projekt edukacyjny autorstwa Ireny Kamieńskiej. Projekt ma na celu uświadamianie dzieciom, że książka może być doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie i sposobem na poszukiwanie informacji. Dzięki temu projektowi dzieci uczą się korzystania z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą książka i wyrabiają nawyki czytelnicze. Wśród działań w ramach projektu można wymienić między innymi : aukcje książki, czytanie książek dzieciom przez rodziców w godzinach pracy przedszkola, między przedszkolny konkurs książki organizowany przez nasze przedszkole, spotkanie z autorem książki.  Projekt jest ściśle związany z funkcjonującą w przedszkolu „Biblioteką Smyka”, z której  korzystają wszystkie przedszkolaki, cyklicznie wypożyczając książki do domu. 
  • KULINARNE WĘDRÓWKI SMYKÓW Z WYKI PO ŚWIECIE - to projekt edukacyjny wprowadzający wszystkie nasze przedszkolaki w świat różnorodnych smaków. Jeden dzień w miesiącu poświęcony jest potrawom wybranej kuchni. Panie kucharki przygotowują potrawy charakterystyczne dla danego kraju ( oczywiście dostosowane do norm żywieniowych przedszkola). Śniadanie, obiad i podwieczorek zwierają potrawy, produkty charakterystyczne dla kraju, któremu poświęcony jest dzień.
  • OD DŹWIĘKU DO SŁOWA - PRZEDSZKOLAKÓW MOWA - program opracowany przez naszą panią logopedę Darię Ceregrzyn. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Jest uzupełnieniem  terapii logopedycznej: indywidualnej i w małych grupach.
  • RAZEM RAŹNIEJ - program autorstwa Marty Grzybowskiej psychologa.   W oparciu o ten program p. Marta, przy współudziale nauczycielek prowadzi zajęcia z dziećmi w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podstawowym celem zajęć jest: kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania pozytywnych relacji z rówieśnikami; współpraca w grupie, podporządkowanie się obowiązującym regułom. (Program jest realizowany w naszym przedszkolu od września 2021 r. w ramach wolontariatu.)