wiosna w przedszkolu

Programy i projekty

 • Program wychowania przedszkolnego : "Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autorstwa  Jolanty Wasilewskiej. Wyd. WSiP 2020

PROGRAMY I PROJEKTY AUTORSKIE:

 • "JĘZYK ŻYRAFY – JĘZYK SERCA, czyli wychowanie w duchu empatii" . "Język żyrafy" to język , którego cechuje: szczerość, umiejętność słuchania, zrozumienie, empatia, wyrozumiałość, brak oceny i krytyki, cierpliwość, mówienie o uczuciach, reagowanie na uczucia i potrzeby innych to język, którym się porozumiewamy i którego chcemy „nauczyć” naszych przedszkolaków. Dzięki takiemu porozumiewaniu się dzieci nabierają zaufania do nas, do siebie wzajemnie, uczą się szacunku do siebie i innych.
 •  którego cechuje: szczerość, umiejętność słuchania, zrozumienie, empatia, wyrozumiałość, brak oceny i krytyki, cierpliwość, mówienie o uczuciach, reagowanie na uczucia i potrzeby innych to język, którym się porozumiewamy i którego chcemy „nauczyć” naszych przedszkolaków. Dzięki takiemu porozumiewaniu się dzieci nabierają zaufania do nas, do siebie wzajemnie, uczą się szacunku do siebie i innych.
 • „PODRÓŻE LEMURA- WSPINACZKA W ŚWIECIE LITERATURY”. Projekt realizowany w gr. "Pszczółki".  Lemur – pluszowa przytulanka będzie odwiedzał dzieci w domach. Trzeba się nim opiekować – przytulać, głaskać kołysać, śpiewać mu piosenki. A przede wszystkim trzeba lemurowi przeczytać jakąś książeczkę i odnotować to w jego pamiętniku. Na jednej stronie pamiętnika zapisujemy imię dziecka i odbijamy w farbie albo odrysowujemy rączkę dziecka ( rączkę można dowolnie ozdobić ),  a drugiej stronie rysujemy ( może być z pomocą rodzeństwa lub dorosłych ) ilustrację do przeczytanej książeczki. Taki wpis będzie pamiątka dla lemura. Trzeba jednak pamiętać, że lemur nie lubi spać z dziećmi, woli siedząc na półeczce lub szafce patrzeć jak dzieci śpią.   

 • "BAWMY SIĘ MUZYKĄ " Program realizowany jako jeden z elementów codziennych działań dzieci. Jego celem jest wprowadzanie dzieci w świat muzyki,  dźwięku, tańca oraz wykorzystanie różnych rodzajów muzyki jako elementu rozwijającego, uwrażliwiającego dzieci, a także integrującego grupę.
 • WYCHOWAĆ CZYTELNIKA  Projekt ma na celu uświadamianie dzieciom, że książka może być doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie i sposobem na poszukiwanie informacji. Dzięki temu projektowi dzieci uczą się korzystania z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą książka i wyrabiają nawyki czytelnicze. Wśród działań w ramach projektu można wymienić między innymi : aukcje książki, czytanie książek dzieciom przez rodziców w godzinach pracy przedszkola, między przedszkolny konkurs książki organizowany przez nasze przedszkole, spotkanie z autorem książki.  Projekt jest ściśle związany z funkcjonującą w przedszkolu „Biblioteką Smyka”, z której  korzystają wszystkie przedszkolaki, cyklicznie wypożyczając książki do domu. 
 • "EKSPERYMENCIAKI, CZYLI DZIECIĘCE EKSPLORACJE" Świat kryje w sobie mnóstwo tajemnic i niespodzianek – wystarczy zachęcić dzieci, by zaczęły je samodzielnie odkrywać, a zabawie i nauce nie będzie końca! Z powodu osiągniętych celów, a także obserwowanej radości innowacja „Eksperymenciaki, czyli dziecięce eksploracje” będzie kontynuowana w grupie I „Misiach” oraz gościnnie w innych grupach. Bo kto powiedział, że trzylatki nie mogą być naukowcami?

  Niektórzy uważają, że dzieci trzeba uczyć zadawania pytań. Przecież one rodzą się z ciekawością w umysłach i na ustach. Jednak czasem ich wścibstwo jest tłumione albo niezaspokojone, dlatego od nowa należy ich zachęcać do poszukiwania i dawać im możliwości penetracji.

  W ramach przedsięwzięcia podejmowane  będą różne działania o charakterze badawczym i eksperymentalnym. Podstawową formą działalności będzie samodzielne odkrywanie przez dzieci oraz podejmowanie próby zrozumienia świata w toku zabaw twórczych, czyli poznawanie otaczającej je rzeczywistość w naturalny sposób. Innowacja sprawi, że przedszkolaki same dotkną, poczują, czy też posmakują, a przez to odkryją tajemnice natury.

  A oto tematy zajęć, które będą nas intrygować😊

  1.    Ciekawe ciecze.

  2.    Magiczne światło.

  3.    Magnesowe czary

  4.    Ciśnienie

  5.    Fotosynteza

  6.    Jak rośliny piją wodę?

  7.    Kolorowy zawrót głowy ( o barwach)

  8.    Balonowe show ( czy powietrze waży? Jak napompować balon bez użycia ust?)

  9.    Czy można zobaczyć dźwięk?

  1.     Niezwykłe jajo

  3.    Te i wiele innych, na które będziemy mieli pomysły.

  W ten sposób będziemy odkrywać otaczającą nas przyrodę, jednak ważniejsze od wiedzy nabytej w trakcie eksperymentów i doświadczeń będą umiejętności nabyte podczas ich przeprowadzania. Będziemy starali się rozbudzić w dzieciach ciekawość poznawczą i postawę badawczą.

 • KULINARNE WĘDRÓWKI SMYKÓW Z WYKI PO ŚWIECIE - to projekt edukacyjny wprowadzający wszystkie nasze przedszkolaki w świat różnorodnych smaków. Jeden dzień w miesiącu poświęcony jest potrawom wybranej kuchni. Panie kucharki przygotowują potrawy charakterystyczne dla danego kraju ( oczywiście dostosowane do norm żywieniowych przedszkola). Śniadanie, obiad i podwieczorek zwierają potrawy, produkty charakterystyczne dla kraju, któremu poświęcony jest dzień.
 • OD DŹWIĘKU DO SŁOWA - PRZEDSZKOLAKÓW MOWA - program opracowany przez naszą panią logopedę Darię Ceregrzyn. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Jest uzupełnieniem  terapii logopedycznej: indywidualnej i w małych grupach.
 • RAZEM RAŹNIEJ - program autorstwa Marty Grzybowskiej psychologa.   W oparciu o ten program p. Marta, przy współudziale nauczycielek prowadzi zajęcia z dziećmi w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podstawowym celem zajęć jest: kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania pozytywnych relacji z rówieśnikami; współpraca w grupie, podporządkowanie się obowiązującym regułom. (Program jest realizowany w naszym przedszkolu od września 2021 r. w ramach wolontariatu.).

PROGRAMY I PROJEKTY WARSZAWSKIE I OGÓLNOPOLSKIE

 • Projekt edukacyjny „Akademia Pani Sowy” organizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Edukacja ekologiczna i pro środowiskowa. 
 • Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej prezentuje cykl dla przedszkoli pt. " Poznajemy emocje" - najmłodsi widzowie odkrywają siebie i swoją wrażliwość, uczą się ekspresji własnych uczuć, radzenia sobie z emocjami i kształtowania poczucia własnej wartości.
 • Projekt autorski pt. "Zakręcona matematyka" w ramach Programu grantowego  MFundacji  pt. "Rosnę z matematyką" 
 • Klub Młodego Odkrywcy - program Centrum Nauki Kopernik
 • Projekt edukacyjny pt. "Różne oblicza kultury - rozbudzanie ciekawości i wrażliwości dzieci na rozmaite odsłony kultury z uwzględnieniem postaw otwartości i dialogu - dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
 • Projekt edukacyjny dla dzieci 5-6 letnich "Matematyka to fascynująca przygoda" - w ramach programu grantowego mBanku.
 • Program "Kubusiowi przyjaciele natury" - to ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii, ochrony przyrody i życia zgodnie z naturą.
 • Projekt "Re@lnie odpowiedzialni" - uświadamiający przedszkolakom szkodliwość nadmiernego korzystania z ekranów, uczący jak rozmawiać o ekranach z rodzicami i dziećmi.
 • Ogólnopolski Program  "Ekoeksperymentarium" - uczy i rozwija dobre praktyki u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę. 
 • Ogólnopolski Projekt edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury" -  celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Cecha projektu jest  w realizowaniu treści wykorzystywanie darów przyrody: kasztanów, żołędzi, liści, korka itd. 
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny "ABC małego konsumenta" - Podstawowym celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że są konsumentami oraz zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami konsumenckimi: kim jest konsument, gdzie robimy zakupy, co to jest paragon i do czego służy, czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać, jak robić przemyślane zakupy.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny " Mamy kota na punkcie mleka" - projekt adresowany do dzieci 5-6 letnich . Celem projektu jest przekazanie informacji o tym, jak ważne jest mleko i jego przetwory w codziennej diecie. Projekt wdraża również zasady zdrowego odżywiania.


  • kim jest konsument,
  • gdzie robimy zakupy,
  • co to jest paragon i do czego służy,
  • czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
  • jak robić przemyślane zakupy.