wiosna w przedszkolu

Programy i projekty

 • Program wychowania przedszkolnego : "Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autorstwa  Jolanty Wasilewskiej. Wyd. WSiP 2020

PROGRAMY I PROJEKTY AUTORSKIE:

 • "JĘZYK ŻYRAFY – JĘZYK SERCA, czyli wychowanie w duchu empatii" . "Język żyrafy" to język , którego cechuje: szczerość, umiejętność słuchania, zrozumienie, empatia, wyrozumiałość, brak oceny i krytyki, cierpliwość, mówienie o uczuciach, reagowanie na uczucia i potrzeby innych to język, którym się porozumiewamy i którego chcemy „nauczyć” naszych przedszkolaków. Dzięki takiemu porozumiewaniu się dzieci nabierają zaufania do nas, do siebie wzajemnie, uczą się szacunku do siebie i innych.
 • WYCHOWAĆ CZYTELNIKA  Projekt ma na celu uświadamianie dzieciom, że książka może być doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie i sposobem na poszukiwanie informacji. Dzięki temu projektowi dzieci uczą się korzystania z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą książka i wyrabiają nawyki czytelnicze. Wśród działań w ramach projektu można wymienić między innymi : aukcje książki, czytanie książek dzieciom przez rodziców w godzinach pracy przedszkola, między przedszkolny konkurs książki organizowany przez nasze przedszkole, spotkanie z autorem książki.  Projekt jest ściśle związany z funkcjonującą w przedszkolu „Biblioteką Smyka”, z której  korzystają wszystkie przedszkolaki, cyklicznie wypożyczając książki do domu. 
 • KULINARNE WĘDRÓWKI SMYKÓW Z WYKI PO ŚWIECIE - to projekt edukacyjny wprowadzający wszystkie nasze przedszkolaki w świat różnorodnych smaków. Jeden dzień w miesiącu poświęcony jest potrawom wybranej kuchni. Panie kucharki przygotowują potrawy charakterystyczne dla danego kraju ( oczywiście dostosowane do norm żywieniowych przedszkola). Śniadanie, obiad i podwieczorek zwierają potrawy, produkty charakterystyczne dla kraju, któremu poświęcony jest dzień.
 • OD DŹWIĘKU DO SŁOWA - PRZEDSZKOLAKÓW MOWA - program opracowany przez naszą panią logopedę Darię Ceregrzyn. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Jest uzupełnieniem  terapii logopedycznej: indywidualnej i w małych grupach.
 • RAZEM RAŹNIEJ - program autorstwa Marty Grzybowskiej psychologa.   W oparciu o ten program p. Marta, przy współudziale nauczycielek prowadzi zajęcia z dziećmi w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podstawowym celem zajęć jest: kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania pozytywnych relacji z rówieśnikami; współpraca w grupie, podporządkowanie się obowiązującym regułom. (Program jest realizowany w naszym przedszkolu od września 2021 r. w ramach wolontariatu.).

PROGRAMY I PROJEKTY WARSZAWSKIE I OGÓLNOPOLSKIE:

 • Klub Młodego Odkrywcy - program Centrum Nauki Kopernik
 • Projekt edukacyjny pt. "Różne oblicza kultury - rozbudzanie ciekawości i wrażliwości dzieci na rozmaite odsłony kultury z uwzględnieniem postaw otwartości i dialogu - dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
 • Projekt edukacyjny dla dzieci 5-6 letnich "Matematyka to fascynująca przygoda" - w ramach programu grantowego mBanku.
 • Program "Kubusiowi przyjaciele natury" - to ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii, ochrony przyrody i życia zgodnie z naturą.
 • Projekt "Re@lnie odpowiedzialni" - uświadamiający przedszkolakom szkodliwość nadmiernego korzystania z ekranów, uczący jak rozmawiać o ekranach z rodzicami i dziećmi.
 • Ogólnopolski Program  "Ekoeksperymentarium" - uczy i rozwija dobre praktyki u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę. 
 • Ogólnopolski Projekt edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury" -  celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Cecha projektu jest  w realizowaniu treści wykorzystywanie darów przyrody: kasztanów, żołędzi, liści, korka itd. 
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny "ABC małego konsumenta" - Podstawowym celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że są konsumentami oraz zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami konsumenckimi: kim jest konsument, gdzie robimy zakupy, co to jest paragon i do czego służy, czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać, jak robić przemyślane zakupy.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny " Mamy kota na punkcie mleka" - projekt adresowany do dzieci 5-6 letnich . Celem projektu jest przekazanie informacji o tym, jak ważne jest mleko i jego przetwory w codziennej diecie. Projekt wdraża również zasady zdrowego odżywiania.


  • kim jest konsument,
  • gdzie robimy zakupy,
  • co to jest paragon i do czego służy,
  • czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
  • jak robić przemyślane zakupy.