lato w przedszkolu

6 obrazów dla Sześciolatka

W maju odbyły się kolejne zajęcia w gr. "Zeróweczka" i "Zeróweczka A" w ramach cyklu " 6 obrazów dla Sześciolatka". Tematem zajęć był obraz pt. "Pożegnanie powstańca" Artura Grottgera. Dzieci z wprowadzone zostały w tematykę oraz czas namalowania obrazu, pracowały z mapą i wykonały kotyliony.  Poznały postać malarza - Artura Grottgera. Omówiona została technika jaką namalowany został obraz. Następnie dzieci samodzielnie dorysowywały brakujące fragmenty obrazu.

Gr. Zeróweczka"

Uzupełnianie obrazu brakującymi elementami.

Wykonanie kotylionu.

Praca z mapą.

Gr. "Zeróweczka A"

Wykonanie kotylionu.


Uzupełnianie obrazu brakującymi elementami.