lato w przedszkolu

Zajęcia matematyczne w gr. "Zeróweczka"

Dzieci z gr. "Zeróweczka" poznawały tajemnice liczb i cyfry z wykorzystaniem kasztanów.