jesień w przedszkolu

Wystawa prac naszych przedszkolaków i zeszłorocznych absolwentów w Instytucie Badań Literackich PAN

6 listopada 2023 r. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Wyka Smyków”.  Przedszkolaków gościli na wystawie :

dr Dorota Krawczyńska, Zastępczyni Dyrektora 

ds. Ogólnych IBL PAN

Łukasz Ossowski, kierownik biblioteki IBL PAN

Krystyna Kiszelewska, kierowniczka Wydawnictwa IBL PAN

dr Marta Bukowiecka, adiunkt w Pracowni Portyki Historycznej IBL PAN.  

Wystawa prezentuje portrety Kazimierza Wyki (1910-1975) – wybitnego uczonego, historyka literatury, dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w latach 1953-1970 – w wykonaniu pięcio- i sześcioletnich dzieci z przedszkola Smyki z Wyki, mieszczącego się przy ul. Kazimierza Wyki w Warszawie. Rysunki powstały z inicjatywy nauczycielek grupy: Małgorzaty Borowskiej, Iwony Musiałkiewicz, Anny Niedźwiedź i Joanny Zdziennickiej, były częścią programu edukacyjnego służącego zapoznaniu dzieci z patronem przedszkola. Jak wszystkie prace plastyczne, również i te wywieszono na tablicy w przedszkolnym korytarzu, na małej wystawie czasowej podziwianej przez rodziców. Jedną z nich jest członkini Pracowni Poetyki Historycznej IBL, mama czteroletniego Adasia z grupy „Słoneczka”, młodszego kolegi autorów prac. Oczarowana trafnością tych portretów i ambitnym planem przedstawienia Kazimierza Wyki dzieciom, postanowiła za zgodą dyrekcji IBL i dyrektor przedszkola, Katarzyny Ciszewskiej-Pawińskiej, przenieść wystawę do macierzystej instytucji Kazimierza Wyki; w przekonaniu, że portrety spodobają się jego czytelnikom, przyjaciołom i uczniom, pracownikom i pracownicom Instytutu Badań Literackich, a także badacz(k)om luźno związanym z Instytutem. W gruncie rzeczy „my wszyscy z niego”, choć w innym sensie niż Smyki z Wyki.