wiosna w przedszkolu

Harmonogram Wydarzeń

HARMONOGRAM WYDARZEŃ - KWIECIEŃ 2024 

5.04. od godz. 9.15 – Warsztaty z j. migowego.

8.04 wyjazd z przedszkola godz. 9.00 – Wycieczka gr. „Zeróweczka” do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych na warsztaty pt. „ Laboratorium ciemności”. Dzieci dowiedzą się jak radzą sobie osoby niewidome, słabowidzące i jak im pomagać. 

09.04 godz. 9.00 - Koncert muzyczny pt. „ Legendy warszawskie – Tajemnica Bazyliszka” – wiolonczela .

16.04 – Wycieczka dzieci z gr. „Zeróweczka” do kina Muranów - udział w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Dzieci z gr. „Zeróweczka” będą tego dnia uczestniczyć również w warsztatach i sesji fotograficznej, które odbędą się również 16.04

16.04 – Zdjęcia dla Mamy i Taty - agencja fotograficzna RP. Zakup zdjęć dobrowolny.

16.04 – Warsztaty dla Mamy : dzieci będą robiły kule do kąpieli.

17.04 od godz. 9.30 – Warsztaty dla dzieci „Mały ratownik”. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się między innymi o działaniu służb ratunkowych, jak wzywa się pogotowie ratunkowe. Będą uczyć się na misiach resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran.                                                                                         

18.04 godz. 9.30 – zajęcia przyrodnicze w gr. „Pszczółki” w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Pani Sowy” organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W ramach projektu dzieci będą uczestniczyć w pogadance eksperta GDOŚ dotyczącej edukacji ekologicznej i pro środowiskowej oraz siać kwietną łąkę w ogrodzie przedszkolnym.

22.04 od godz. 9.30 – Warsztaty Dzień Ziemi. 

25.04 od godz. 9.00 – Warsztaty kulinarne.